Segal Broker

Podstawową działalnością firmy Segal Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest ubezpieczeniowa działalność brokerska. Naszą działalność rozpoczęliśmy po uzyskaniu pozwolenia z Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 09.05.2013 roku. 

Jakość oferowanych przez nas produktów ubezpieczeniowych, w których tworzeniu braliśmy udział w dotychczasowej kilkunastoletniej działalności ubezpieczeniowej wyróżniała nas na polskim rynku ubezpieczeniowym.O tej jakości świadczy fakt, że ubezpieczane przez nas grupy korzystały z naszej oferty przez wiele lat. Wśród tych grup były spółki giełdowe oraz największe polskie sieci sprzedaży. Bardzo duże sukcesy odnieśliśmy w ubezpieczeniach grupowych Sił Zbrojnych, tworząc prawdopodobnie najlepsze ubezpieczenie grupowe dla wojska uwzględniające specyfikę i potrzeby tej grupy zawodowe, w tym potrzeby ubezpieczeniowe po zakończeniu zawodowej służby wojskowej.

Potrzebujesz informacji o naszych produktach?

Wypełnij poniższy formularz. Odpiszemy bądź oddzwonimy do Ciebie.

Firma Segal Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  powstała 20.03.2013r. Główną dziedziną działalności "Spółki"jest szeroko rozumiana działalność brokerska ubezpieczeniowa. W jej ramach zamierzamy w jak najszerszym zakresie reprezentować klientów w ubezpieczeniach pracowniczych i w ubezpieczeniach majątkowych.

Podstawową działalnością firmy Segal Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest ubezpieczeniowa działalność brokerska. Planujemy rozpocząć tę działalność po uzyskaniu pozwolenia z Komisji Nadzoru Finansowego- przewidywane rozpoczęcie działalności około 15 kwietnia 2013 roku.

Jakość oferowanych przez nas produktów ubezpieczeniowych, w których tworzeniu braliśmy udział w dotychczasowej kilkunastoletniej działalności ubezpieczeniowej wyróżniała nas na polskim rynku ubezpieczeniowym. Świadczy o tym fakt, że ubezpieczane przez nas grupy korzystały z naszej oferty przez wiele lat m. in. spółki giełdowe, duże polskie sieci sprzedaży, Siły Zbrojne RP.