Segal Broker

Udziałowcy i pracownicy firmy Segal Broker to osoby o dużym doświadczeniu ubezpieczeniowym. Kilkanaście lat owocnej współpracy z firmami: szwajcarską, austriacko-włoską i niemiecką umożliwiły zdobycie umiejętności potrzebnych do działalności brokerskiej. Doświadczenie to było zdobywane praktycznie na wszystkich stanowiskach charakterystycznych dla firm ubezpieczeniowych, od agenta przez menedżera, dyrektora oddziału do dyrektora regionu. Szczególnie cenne są doświadczenia zdobyte w grupowych ubezpieczeniach na życie i obsłudze ponad stu pozyskanych przez nas grup.


Włodzimierz Łozicki

Prezes Zarządu Spółki Segal Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- właściciel 100% udziałów "Spółki".Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1973 roku.W ubezpieczeniach od 1999 roku, najpierw jako agent, manager, dyrektor oddziału w Zurich TU na Życie S.A., później jako dyrektor Oddziału ubezpieczeń życiowych i regionalny dyrektor ubezpieczeń grupowych w Generali TU na ŻycieS.A., a od 2003 do 31.12.2012 roku jako dyrektor oddziału / regionu w HDI i HDI-Gerling TU na Życie S.A.