Segal Broker

Segal Broker Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
85-796 Bydgoszcz, ul. Konrada Fiedlera 6

tel. 52 345 35 58
kom. 604821414, 604821499
e-mail: wlodzimierz.lozicki@segalbroker.pl