Segal Broker

Segal Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawowa  działalność "Spółki" to działalność brokerska ubezpieczeniowa. Kilkunastoletnie doświadczenie w działalności ubezpieczeniowej i duże sukcesy w tej dziedzinie oraz dynamiczny start, szczególnie w sprzedaży ubezpieczeń grupowych pozwolą na dynamiczny rozwój firmy Segal Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Podstawowym celem "Spółki" jest szeroko rozumiane dobro klienta. W dotychczasowej działalności ubezpieczeniowej podstawę sukcesów stanowiło takie podejście, które potrzeby naszych kilkunastu tysięcy klientów stawiało na pierwszym miejscu. Potrafimy stworzyć produkty ubezpieczeniowe, odpowiadające potrzebom wielu grup zawodowych. W ubezpieczeniach życiowych podstawowym obszarem naszej działalności będą ubezpieczenia grupowe.W ubezpieczeniach majątkowych ubezpieczenia dla małych i średnich firm.

Współpracujemy z czołówką największych i najnowocześniejszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Dzięki elastycznej współpracy mamy duży wpływ na ostateczny kształt ubezpieczenia. Staramy się też poprawiać warunki osób prowadzących ubezpieczenie w firmach. Jesteśmy w trakcie opracowania dużych, specjalistycznych programów (np.Program dla Sił Zbrojnych) uwzględniających specyfikę zawodów i ich potrzeby ubezpieczeniowe.